01 02 03 04 05 06
İZOLASYON SİSTEMLERİ
Tüm izolasyon çalışmalarınız uzman ekibimiz tarafınca yapılır. Yapıların dayanıklı olabilmesi için iç ve dış etkenlere karşı doğru bir şekilde korunması gerekmektedir. İç ve dış etkenlerden korunabilmenin en etkin yolu da yalıtımdır. Bir uzmanlık dalı olan yalıtımın ana unsurları kaliteli malzeme ve doğru uygulamadır. Su izolasyonları yapıya zarar vermesini önlemek için yapılır. Suyun yapılarda sıvı veya gaz halinde bulunması, yıpranmaların ve zararlı etkilerinin önemli nedenleri arasındadır.

Isı yalıtımı da su izolasyonu gibi önemli bir konudur. Yapılarda istenilen konfor şartlarının sağlanması için tasarım esnasında iç mekan konforuna etki edecek parametrelerin dikkate alınması gerekir. Bu nedenle iç ortam ısısının yapıda hayatını idame ettiren kişilerin konfor şartlarına uygun olmasının sağlanması gerekir. Tüm dünya'da insan nüfusu hızla çoğalmakta ve bununla beraber enerji ihtiyacı da artmaktadır. Çok fazla enerji tüketimi nedeniyle de kentsel hava kirliliği artmakta, doğal enerji kaynakları azalmakta ve enerji pahalı bir duruma gelmektedir.

Diğer yalıtım çeşidi de ses yalıtımıdır. Gürültünün kendi kaynağında yok edilmesi mümkün olmadığı zamanlarda bu ses dalgalarının ortamda yayılmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Örneğin; engel olsun diye panel veya duvar yapılabilir. Ses yalıtım uygulamalarında camyünü ve taş yünü gibi mineral esaslı malzemeler ile poliüretan ve melamin esaslı akustik köpükler kullanılmaktadır.