01 02 03 04 05 06
İÇ MİMARLIK HİZMETLERİ
Konusunda uzman mimarlarımız tüm projelerinizde hizmetinizdedir. Mimarlık, insanların yaşamasını kolaylaştırmak barınma, eğlenme, çalışma, dinlenme gibi eylemlerini sürdürmelerini sağlamaları için mekanları ekonomik ve teknik olanaklarla estetik olarak inşa etme sanatıdır. Başka bir deyişle yapıları ve fiziksel çevreyi tasarlama ve inşa etme sanatı da diyebilirsiniz. İnsanlar barınmak ve doğa şartlarından korunmak için bir mekana ihtiyaç duyar. Bu mekanı kendine özgü, fonksiyonel ve farklı zevklerde oluşturmak ister.

Mimarlık evrensel bir meslektir. İnsanlık tarihinin her döneminde önemli bir yer teşkil etmiştir. Dini yapıların tanrıya ulaşma arzusundan, iktidarı simgeleyen saraylara ya da bir kentin dokusunu oluşturan basit konut tiplemelerine kadar her türlü açık ve kapalı mekanları tasarlar. Bu çevreler kırsal veya kentsel olabileceği gibi mekanları kuşatan yakın dış çevre de mimari tasarımın kapsamına girer. Mimari tasarımın öznesi olan yaşam, coğrafi, iklimsel, kültürel ve demografik farklılıklar içermektedir.

Dünya'nın en eski mesleklerinden olan mimarlık, yapı sektörünün de vazgeçilmez bir parçasıdır. Yapı sektörü tüm dünya ülkelerinde halen en büyük sektör olup, diğer sektörlerin de itici gücü olarak kabul edilir. Mimarlık, geçmişin birikimleriyle geleceği hazırlayacak, gelecekte yaşanacak kaliteli yaşam çevrelerini oluşturacak kişilerin mesleğidir.